Skip to content

Nemci su otkrili da su koncerti u zatvorenom bezbedni pod propisanim uslovima

Istraživački tim Univerzitetske klinike u Haleu, Nemačka, na uzorku od 1.500 učesnika dosao je do načina održavanja koncerata u zatvorenom

Istraživački tim Univerzitetske klinike u Haleu u Nemačkoj došao je do naučnih rezultata da su koncerti tokom pandemije bezbedni čak i u zatvorenom ako posetioci nose maske i ako prostor ima odgovarajuću ventilaciju. Još u avgustu pisali smo o planu naučnika da pozove 4.000 ljudi na koncert Tima Bendzka 22. tog meseca u Lajpcigu, u svrhu istraživanja širenja koronavirusa, i sada imamo rezultate.

Zdravi dobrovoljci između 18 i 50 godina okupili su se u ipak manjem broju od 1.500 u velikoj Leipzig Areni – koja inače prima 12.200 ljudi – na tri različita nastupa berlinskog pevača. Dobili su maske, uređaje za praćenje kontakata i sredstva za dezinfekciju, a koncerti su se razlikovali po stepenu i načinu druženja – prvi se održavao kao da nema pandemije, drugi se koncentrisao na socijalno distanciranje publike, a treći je pratio dolazak i odlazak tramvajem i slušanjem koncerta sedenjem.

Istraživanja su pokazala da je pravilna ventilacija ključni faktor koji značajno smanjuje rizik od širenja zaraze, a kao najopasniji element u zarazi izdvojili su period tokom ulaza i u pauzama koncerata, kada se ljudi, logično, najviše druže. Pokazalo je da bi pravilno praćenje preporuka sprečilo veoma visok procenat potencijalnih infekcija. Čini se da to ne bi bilo teško učiniti, jer je čak 90 posto učesnika ankete reklo da „nema ništa loše u nošenju maski“ i bilo bi voljno da to ponovi ako je to uslov za prisustvo koncertima.

Izvor: Klubikon